Jak na PDF

Odhalte možnosti Adobe Acrobat

Formát PDF už dávno nepředstavuje jen obdobu tiskového výstupu místo na papír do elektronické formy, ale dokáže pracovat s mnoha dynamickými prvky, mimo jiné s 2D a 3D modely vytvářenými v různých CAD aplikacích. Spolu s rozvojem datového formátu, tedy PDF, se také rozvíjí program umožňující běžným uživatelům s PDF pracovat, všem známý Adobe Reader. V něm lze dokumenty v PDF prohlížet, tisknout, komentovat a připomínkovat, elektronicky podepisovat, vyplňovat formuláře, spouštět video a ve výstupech s 2D/3D aplikací také spouštět animace, zobrazovat jednotlivé vrstvy, odečítat míry apod. „No a co …

Acrobat ve službách finančních profesionálů

Ať už jste finanční analytik, auditor, zaměstnanec controllingu ve velké firmě nebo finanční ředitel, tvorba finančních dokumentů, práce s citlivými informacemi a zajištění jejich bezpečnosti a shody s interními a externími požadavky jsou oblasti, se kterými se setkáváte den co den.

Inteligentní formuláře PDF místo papíru

Pokud vám úprava nebo aktualizace personálního dotazníku trvá několik hodin až dní, doplnění nebo rozšíření nějakého personálního procesu pak až několik dní až týdnů, pak právě pro vás můžeme mít řešení těchto nákladných a zdlouhavých úkonů. S inteligentními dokumenty a nástroji, které bez programování i bez hlubokých znalostí informačních technologií zvládne každý, získáte komplexní přehled a dokonalou kontrolu nad svými personálními dokumenty – rychle a flexibilně. Nezáleží přitom na tom, v jakém informačním systému jsou uložena vaše zdrojová data, základním nástrojem se stanou inteligentní dokumenty ve formátu PDF. Vyhnete se tím všem zbytečným chybám v průběhu procesů a neustálému obnovování dat, a to při podstatně kratší době trvání. Inteligentní formuláře v PDF v oblasti personálních procesů přicházejí s novými možnostmi a můžete je využít komplexně nebo o ně jen rozšířit své stávající systémy.

Inteligentní elektronické formuláře

Informační technologie v posledních několika letech výrazně změnily náš každodenní život a to jak soukromý, tak i profesní. Komunikujeme rychleji a efektivněji, tok informací se zrychlil a zautomatizoval. Navzdory rozmachu elektronických procesů však převážná část obchodních transakcí pořád probíhá klasickou formou – prostřednictvím papírových dokumentů a formulářů. Zdá se, že papír zůstane našim věrným společníkem i přes ambiciózní odhady analytiků, kteří v minulosti předpověděli éru digitálních dokumentů a bezpapírové kanceláře. Je tomu tak z různých důvodů. Hodně úkonů vyžaduje vlastnoruční podpis, dodatečné papírové podklady nebo schválení třetích stran, a v neposlední řadě převládá větší důvěra lidí k dokumentům, které jsou řádně vytištěné a podepsané.

PDF dokumenty ve skupinové spolupráci

Práce na projektech, jež se v poslední době stává stále rozšířenější, je jednou z nejtypičtějších forem skupinové spolupráce. Pro její efektivní zvládnutí představuje rychlá a účinná komunikace, dostupnost nejaktuálnějších informací pro členy týmu a zajištění včasné a pravidelné odezvy jednu z největších požadavků. V minulosti byla většina těchto procesů vázána „na papír“ a s nástupem elektronické komunikace se očekávalo, že se sdílení informací zjednoduší. K tomu opravdu došlo, ale nelze říci, že současný koloběh informací a dat zachycených již v elektronické podobě nejde dále zefektivnit.